M. Tech

M.Tech 2019 Batch

1. Priyadarshini. V

2. Shruta Sandesh Pai

3. Abirami. B

4. Aimee Rachel Mathew

5. Andrea Kagoo. R

6. Janardhanaachari Roshini

7. Bhuvana. K

8. Ashwini

9. Pratibha. M


M.Tech 2018 Batch

1. Vikas Gupta

2. Mahesh Mahadeo Mathe

3. Chittranjan Sahu

4. Mansi Sharma

5. Nikhil Kumar Tuti

6. P.V.S Prathyusha

7. Madhusree Gangopadhyay

8. Poonam

9. P. Ilamathy