M. Tech

M.Tech 2018 Batch

1. Vikas Gupta

2. Mahesh Mahadeo Mathe

3. Chittranjan Sahu

4. Mansi Sharma

5. Nikhil Kumar Tuti

6. P.V.S Prathyusha

7. Madhusree Gangopadhyay

8. Poonam

9. P. Ilamathy


M.Tech 2017 Batch

1. MLNV Sai Krishna

2. Vinothini.V

3. Rajat Patil

4. Irene Tommy Parappuram

5. Jadhav Harshada sudesh

6. Preethi.S

7. P.Surekha

8. Rukmini Sarma