Ph.D

2019 Batch

 • January

1. Patil Pranita Uttam Rao

 • August

1. Samhita Das

2. Arepalli Anjali

2018 Batch

 • January

1. Akarsh Bajpai

 • August
 1. Parth Gupta
 2. Nitin Kulhar
 3. Supriya Suman
 4. Yashashwini S. D

2017 Batch

 • January
 1. Neeraja Revi
 2. Narsimha
 • August
 1. Deeksha Waghela
 2. Sadhana Nirwal
 3. Rajnikant Dilip Raut
 4. Taruna Saini
 5. Uzma Hasan
 6. Satyaseelan.C
 7. Usha Saraswat Mahawar
 8. Sumit Saha

2016 Batch

 • January

1. Satish Mutyala

 • August
 1. Abhishek Suman
 2. Ambika Sharma
 3. Poonop Patro
 4. Vidhya Bharathi

2015 Batch

 • January
 1. Manohar
 2. Venkata Subbaiah
 • August
 1. Deepa
 2. Monisha Mohan
 3. Neema Kumari

2014 Batch

 • January
 1. Aman Girdhar
 2. Mukul Sharma
 • August
 1. Naveen Kumar
 2. Yogeender Ajjugal

2012 Batch

 • August
 1. Manne Arvind