PhD

2021 Batch

 • January

 1. Rohit Rai

 2. Sourabh Rankawat

 3. Anuradha

 4. Anurag Gupta

 • July

 1. Devesh Srivastava

 2. Milee Jagdish Makwana

 3. Nabanita Chakraborty

 4. Nitesh Kumar Podh

 5. Partha Dey

 6. Shrishti Banerjee

 7. Sandip Das

 8. Sheetal Paliwal

 9. Shivani Arvind Parate

 10. Ankush Sharma

 11. Apoorva Bhatnagar

 12. Hanuman Singh Dagur

2020 Batch

 • January

 1. Akhila MP

 2. Pedada Raj Kumar

 3. Nikhil Kumar Tuti

 • July

 1. Sruthi Sundaresan

 2. Susmita das

 3. Saniya Sunil Dubey

 4. Ramkumar Balaji

 5. Akriti Kumari

 6. Unnikrishnan PS

 7. Vini Dhiraj Meshram

2019 Batch

 • January

1. Patil Pranita Uttam Rao

2. Preethi. S

2018 Batch

 • January

1. Akarsh Bajpai

 • July

 1. Parth Gupta

 2. Nitin Kulhar

 3. Yashashwini S. D

2017 Batch

 • January

 1. Neeraja Revi

 2. Narsimha

 • July

 1. Deeksha Waghela

 2. Sadhana Nirwal

 3. Rajnikant Dilip Raut

 4. Taruna Saini

 5. Uzma Hasan

 6. Satyaseelan.C

2016 Batch

 • January

1. Satish Mutyala

 • July

 1. Abhishek Suman

 2. Poonop Patro

 3. Vidhya Bharathi

2015 Batch

 • January

 1. Manohar

 2. Venkata Subbaiah

 • July

 1. Deepa