PhD

2020 Batch

 • January

 1. Akhila MP

 2. Pedada Raj Kumar

 3. Nikhil Kumar Tuti

 • July

 1. Shruthi Singh

 2. Shruthi Sunadaresan

 3. Anjali Kumari

 4. Sushmitha das

 5. Saniya Sunil Dubey

 6. Ram Kumar Balaji

 7. Mahesh mahadeo mathe

 8. Akrithi Kumari

 9. Revathi Sundara Moorthi

 10. Unnikrishnana PS

 11. Vini Dhiraj Meshram

2019 Batch

 • January

1. Patil Pranita Uttam Rao

2. Preethi. S

 • July

1. Samhita Das

2. Arepalli Anjali

3. Bonkuru Raghunath

2018 Batch

 • January

1. Akarsh Bajpai

 • July

 1. Parth Gupta

 2. Nitin Kulhar

 3. Supriya Suman

 4. Yashashwini S. D

2017 Batch

 • January

 1. Neeraja Revi

 2. Narsimha

 • July

 1. Deeksha Waghela

 2. Sadhana Nirwal

 3. Rajnikant Dilip Raut

 4. Taruna Saini

 5. Uzma Hasan

 6. Satyaseelan.C

 7. Usha Saraswat Mahawar

 8. Sumit Saha

2016 Batch

 • January

1. Satish Mutyala

 • July

 1. Abhishek Suman

 2. Ambika Sharma

 3. Poonop Patro

 4. Vidhya Bharathi

2015 Batch

 • January

 1. Manohar

 2. Venkata Subbaiah

 • July

 1. Deepa

2012 Batch

 • July

 1. Manne Arvind